Viktig gjennombrudd for ringvirkninger i nord

Bilde: Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic. Foto: Petro Arctic

Aker Solutions i Sandnessjøen skal produsere 10 bunnrammer til Statoil og deres Johan Castberg utbygging i Barentshavet.

-Dette er en av tidenes største industrikontrakter til Nord-Norge fra oljenæringen noensinne, og representerer en milepæl for ringvirkninger i nord sier Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket Petro Arctic i en pressemelding.

-Nå blir det både arbeidsplasser og verdiskaping på Helgeland i mange år fremover. Dette er en jubeldag for hele landsdelen, nå blir det bløtkake og feiring lover Giæver.

Denne kontrakten er en av flere oppdrag til Johan Castberg som skal produsere i Sandnessjøen. Blant annet skal et flammetårn på 85 meter og en stor prosessmodul på 170 tonn sveises og fabrikkeres av dyktig hoder og hender ved den tradisjonsrike og dyktige industrien ved Alstenfjord i Nordland.

-Fantastisk bra, nå får vi mulighet til å videreutvikle vår kompetanse, leveransekjeder og ikke minst samhandlingen med den øvrige leverandørindustrien på Helgeland. Dette prosjektet sammen med våre leveranser til AkerBP og deres Ærfugl-prosjekt vil sikre aktivitet og arbeidsplasser hos oss i alle fall fram til 2020, sier en fornøyd Aker Solutions sjef i Sandnessjøen, Annbjørg Skjerve.

-Vi må ansette flere i nord, og regner med å øke styrken vår fra 20 ansatte i dag, til 40- 50 ansatte i løpet av perioden.

-En slik leveranse vil gi betydelig ringvirkninger ikke bare hos Aker Solutions, men også til mange andre bedrifter på Helgeland, sier Andreas Inselseth, som representerer leverandørindustrien på Helgeland, gjennom Olje- og gassklynge Helgeland.

Vi er veldig glade for at Aker Solutions nå får muligheten til å bygge et robust miljø i Sandnessjøen på en jobb som vil gi store ringvirkninger i regionen. Olje - og gassklynge Helgeland og Petro Arctics medlemmer har bred kompetanse og kapasitet, og vil være viktige leverandører og samarbeidspartnere til Aker Solutions i tiden fremover, avslutter Inselseth.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter