Avgrenser fjorårets største funn i Norskehavet

Foto: Songa Offshore

Statoil planlegger å bore en avgrensning på Cape Vulture denne sommeren, melder oljenettstedet petro.no

Cape Vulture var fjorårets største funn i Norskehavet hvor Statoil fant en oljekolonne på om lag 5 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 13 meter.

Funnet er foreløpig er beregnet til 3‐13 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Statoil vil benytte Songa Encourage for å bore brønnen, som ligger cirka 10 kilometer nord av Norne. En fremtidig utbygging mot produksjons- og lagringsskipet på Norne virker åpenbart som en mulighet.

Tidligste oppstart på boringen er satt til 15. juni i år.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter