Har oppgradert hele flåten

Daglig leder i KB Dykk, Ola Krystad, er fornøyd med å kunne tilby både mannskap og kunder enda bedre sikkerhet etter oppgraderingene selskapets fartøyer har vært gjennom som følge av nye krav fra myndighetene. Foto: KB Dykk AS

Nye krav fra Sjøfartsdirektoratet gjør at mange servicefartøy må oppgradere dekksutstyret ombord. KB Dykk har oppgradert hele flåten for å tilfredsstille disse kravene.

1. januar i år trådte nye krav til fortøyningsarbeid og slepeoperasjoner fra Sjøfartsdirektoratet i kraft. Det nye regelverket betyr at alle fartøy som utfører utlegg av oppdrettsanlegg, vedlikehold på eksisterende lokaliteter og alle typer slepeoperasjoner, skal ha installert lukkede taupinner og haikjeft.

Alle fartøyer i KB Dykk har nå dette utstyret. I tillegg er arbeids- og slepevinsjer utstyrt med frislipp og lastbegrensning.

– Med installasjon av nytt utstyr øker vi operasjonell sikkerhet for både mannskap og fartøy, sier teknisk leder i KB Dykk, Dagfinn Hammer.

Hammer og resten av selskapet startet arbeidet med oppgradering av sin flåte tidlig og ved årsskifte tilfredsstilte hele flåten alle krav fra Sjøfartsdirektoratet.

Hever sikkerheten

– Det er viktig for oss å imøtekomme krav, både fra servicebåtmarkedet, kunder og myndigheter. Men det aller viktigste er at vi gjennom denne oppgraderingen hever sikkerheten ytterligere, både internt i selskapet og for våre kunder, sier daglig leder i KB Dykk Ola Krystad.

Flåten til KB Dykk består i dag av moderne fartøy som leverer service- og dykkeoperasjoner til en rekke kunder fra Midt-Norge til Finnmarkskysten. I tillegg leverer selskapet alt innen arbeidsdykking til kraftselskaper, havneutbyggere og rederier.

KB Marine var en av KB Dykks siste fartøy som ble oppgradert med lukkede taupinner og haikjeft, i tråd med kravene fra Sjøfartsdirektoratet som trådte i kraft ved årsskiftet. Foto: KB Dykk AS

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter