Millionstøtte til utviklingsprosjekt

Bilde: Arve Ulriksen og Jan Gabor fra Mo Industripark. Foto: Mo Industripark as

I forrige uke mottok Mo Industripark as meldingen om at Fylkesrådet i Nordland vil bevilge 2,5 millioner til industriprosjektutvikling i Langsetvågen på Nesna.

Administrerende direktør Arve Ulriksen er svært fornøyd med at flere års målrettet arbeid for at industrien på Helgeland skal få enda flere ben å stå på nå blir støttet av Fylket.

- Det er fantastisk at industrifylket Nordland nå har enda bedre muligheter til å styrke sin posisjon som nettopp det, den industrielle motoren i nord, gjennom støtte fra Fylkesrådet til utviklingsprosjekter som vil binde Helgelandsindustrien tettere sammen og som vil kunne forløse uutnyttet potensial. Prosessen rundt etableringen av Langsetvågen har gått over flere år og har til tider vært krevende da det er mange parter involvert. Men en god dialog underveis med samarbeidspartnerne Westcon Helgeland AS, Nesna Kommune, Rana Kommune i tillegg til viktige innspill fra Kystinkubatoren AS samt Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge ligger forholdene godt til rette for industriutvikling fremover.

Mange mulige prosjekter

Flere ulike industrielle scenarier har vært skissert som mulige satsinger i Langsetvågen industriområde. Oppdrett og miljøvennlig skipshugging og vedlikehold er noen av alternativene det jobbes med i et 1-3 års perspektiv. Markedsdirektør i MIP as Jan Gabor sier det er et spennende område med mange interessenter og gleder seg over at Fylkesrådet går inn med midler her.

– Vi kommer til å bruke litt tid fremover på å identifisere gode prosjekter som kan realiseres ved hjelp av denne støtten. Det er et attraktivt område hvor flere aktører snuser på muligheten for etablering av ny industri. Langsetvågen ligger også meget ideelt plassert på Helgeland med tanke på nærhet til de kompetente industrimiljøene i Sandnessjøen, Mosjøen og på Mo med sine ulike styrker. Forsyningsbasen i Sandnessjøen for eksempel er regionens spydspiss mot olje og gass. Vi ønsker å styrke dette ved å tilby flere komplementære kystnære tjenester rettet mot denne sektoren, men også andre næringer som kan bli viktige for vår nasjonale verdiskapning i fremtiden. Kompetente industrimiljø kombinert med en dyp farled og etter hvert en lett tilgjengelig dypvannskai gjør at marin, maritime og olje og gass relaterte aktiviteter seiler opp som gode muligheter.

Regional vekst

Etableringen av Langsetvågen industriområde vil kunne generere store ringvirkninger for hele regionen, og MIPs samarbeidspartner Weston Helgeland AS mener hele Helgeland vil kunne tjene på dette.

– Jeg ser på det som en stor styrke at vi får andre industriaktører som nærmeste naboer på Langsetvågen. Vi har holdt til mer eller mindre alene der ute i mange år og har til tider måttet takke nei til større oppdrag grunnet kapasitetsbegrensninger. Med flere aktører like utenfor døren og et større anlegg er mulighetene for å utnytte kompetanse og kapasitet på tvers mye større. Sånt blir det økt aktivitet av, sier daglig leder i Westcon Helgeland as, Arnt Skogsøy.

Viktig med støtte fra fylket

Det er mye initiativ og pågangsmot blant industriaktører på Helgeland, og Mo Industripark as og Westcon Helgeland AS som samarbeider om utviklingen av Langsetvågen industriområde har planer om betydelige investeringer knyttet til utvikling av området på Nesna. Planene har vært under utarbeidelse over flere år og reguleringsarbeidet startet i fjør høst. Ulriksen sier at selv om næringslivet har gode forutsetninger for å realisere store prosjekter på egenhånd, er det positivt at fylket også vil være en pådriver for industriell vekst.

– Det er gledelig at vi drar i samme retning og at fylket på denne måten bidrar til økt verdiskapning i privat sektor. Det er også en fin anerkjennelse av industrien i Nordlands potensiale som vekstmotor i årene fremover, avslutter Ulriksen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter