Har aldri produsert mer fisk

TELLER OPP: Daglig leder Odd Strøm konstaterer at mer fisk kompenserte for lavere priser for Nova Sea i fjor høst, og kan få nok et overskudd i milliardklassen. Foto: Rune Kr. Ellingsen

Hovedtallene fra Nova Sea er normalt ikke klare før lenger ut på vårparten, men Marine Harvest (som eier 48 prosent) røper litt i sin egen kvartalsrapport.

Nova Sea oppnådde et slaktevolum (sløyd vekt) på 40.700 tonn i fjor, som er det høyeste noensinne. I fjorårets tre siste måneder slaktet Nova Sea 12.977 tonn, som er en dobling fra samme periode året før.

100 kroner per fisk

Oppnådd driftsmargin i fjerde kvartal endte på omkring 20 kroner, som betyr at en laks i normal størrelse ga rundt 100 kroner i overskudd. Med et driftsresultat omkring 260 millioner i fjerde kvartal, estimerer Helgelands Blad at avkastning fra drift på helårsbasis endte så vidt i overkant av en milliard kroner. I tillegg vil det komme bidrag til overskuddet fra deleide firma som Tomma Laks og Vega Sjøfarm.

Så langt ser det dermed ut som at 2017 skal komme ut omtrent på linje med 2016, da netto overskudd (etter skatt) ble 775 millioner kroner.

Lavere priser

Daglig leder Odd Strøm er svært fornøyd med at produksjonen i sjøen leverte så godt mot slutten av fjoråret, til tross for at lakseprisene lå i en fallende tendens utover høsten i fjor.

– Vi er godt fornøyd med resultatet i fjerde kvartal, som er påvirket av betydelig lavere priser enn tidligere på året. Det mest gledelige er jo den gode biologiske statusen vi hadde i kvartalet, med lite luseplager og høy sjøproduksjon. Alt i alt mye å glede seg over, forteller Odd Strøm.

Utbytte

Nova Sea hadde ved årsskiftet en netto rentebærende gjeld på bare 170 millioner kroner, ifølge Marine Harvest.

Nova Sea betalte i fjor utbytte på 500 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Etter første halvår i fjor betalte konsernet ytterligere 150 millioner til eierne. Hva eierne kan vente seg for hele 2017 vedtas ikke før på generalforsamlingen lenger ut på våren.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter