Statoil med sterkt resultat og høy inntjening i fjerde kvartal

Foto: Eva Sleire, Statoil

Av NTB

Statoil hadde rekordhøy produksjon både i siste kvartal og i 2017 som helhet. Med sterke priser gir det mye penger i kassa.
Det var på forhånd ventet et svært godt resultat før framleggingen i London onsdag morgen, ifølge eksperttallene Statoil selv samler inn. I fjerde kvartal var det forventet 3,8 milliarder dollar i justert driftsresultat. Fasiten ble 4 milliarder dollar, opp fra 1,7 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i 2016. Den underliggende produksjonsveksten for 2017 er 6 prosent.

– Kontantstrømmen var sterk for alle deler av virksomheten, konstaterer konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Fra minus til pluss
En gjennomsnittlig oljepris på rundt 54 dollar per fat for 2017 ga 3,1 milliarder dollar i fri kontantstrøm for året, og det reduserte selskapets gjeldsgrad med mer enn 6 prosentpoeng. For fjerde kvartal alene var kontantstrømmen 1,3 milliarder dollar, opp fra et negativ resultat på 40 millioner dollar i tilsvarende periode i 2016.
– I et styrket marked leverte vi sterk inntjening og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi hadde rekordhøy produksjon både i fjerde kvartal og i året som helhet. Vi forventer langsiktig vekst i underliggende inntjening, og i tråd med vår utbyttepolitikk foreslår styret å øke utbyttet med 4,5 prosent til 0,23 dollar per aksje, sier Sætre.

Bruker mindre
Investeringskostnadene er redusert til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar.
– Dette er et resultat av fortsatt forbedringsarbeid og sterke prosjektleveranser. I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.

Statoils egenproduksjon i årets siste kvartal var på 2,134 millioner fat oljeekvivalenter (FOE) per dag, en økning fra 2,095 millioner per dag i samme periode i 2016. Det skyldes høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser, økt produksjon på land i USA og opptrapping av nye felt.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter