Russland satser på LNG

Det er svære dimensjoner over Yamal LNG i Sabetta. Ny flyplass og havn hører med til prosjektet. Foto Total S.A.

HavPuls, Leiv Nordstrand

Russland har store gassreserver i nordområdene, og LNG-anlegget i Sabetta ved Karahavet i Vest-Sibir ble satt i drift 8. desember. Hele anlegget har en årskapasitet på 16,5 mill. tonn, men det var bare den første av tre deler på 5,5 mill. tonn som nå kom i gang. Yamal er det andre russiske LNG-anlegget. Det første kom i drift for noen år siden på Sakhalin på stillehavskysten og vil fullt utbygd ha en kapasitet på nesten 10 mill. tonn.

Sommer-og vinterrute

Russiske Novatek eier 50,1%, kinesiske CNPC 20%, det kinesiske Silk Road Fund 9,9% og franske Total 20% i Yamal LNG. Yamal LNG har langsiktige kontrakter for det meste av produksjonen, men vil selge i spotmarkedet fram til april. Gassen går sjøveien og skal etter planen gå vestover i vinterhalvåret og østover gjennom den nordlige sjørute til Asia om sommeren. Den første lasten gikk med «Christophe de Margerie» til LNG-terminalen i Milford Haven i Wales. På plass i Sabetta var allerede den neste i serien av 15 spesialbygde, isbrytende tankere fra Daewoo for prosjektet, «Boris Vilkitsky». Den gikk til Rotterdam for omlasting til en vanlig LNG-tanker, «Clean Ocean», og videresending av gassen derfra. Yamal LNG har ellers inngått en 20-årig avtale med belgiske Fluxys LNG om levering av inntil 8 mill. tonn årlig i Zeebrugge med tanke på levering til markeder i Asia og stillehavsområdet.

Videre russisk satsing

Under åpningen opplyste Novateks sjef Leonid Mikhelson at de kan komme til å produsere mer enn 70 mill. tonn LNG årlig når deres gassreserver i nordområdene blir videre bygd ut. Da blir de i klasse med Qatargas, som er verdens største leverandør nå. Novatek har alt under forberedelse et nytt anlegg på Gydan-halvøya litt øst for Yamal på 18 mill. tonn, et flytende anlegg i motsetning til landbaserte Yamal. Novatek signerte i høst en videre samarbeidsavtale med CNPC og en rammeavtale for kinesisk lånekapital til videre utbygging i nord.

Både president Putin og flere andre ministre var til stede i Sabetta, og det ble holdt et møte om videre russisk utbygging og bruk av LNG. Som oppfølging sendte presidentens kontor 25. desember ut en serie instruksjoner til forskjellige departementer som bl.a. viser til videre satsing på teknologi og infrastruktur.

LNG i vekst

Som kjent er også USA i gang med utbygging av LNG, og skifergassen gjør at de tar mål av seg til å bli gasseksportør. De første lastene er alt kommet til Europa. Det største russiske gasselskapet Gazprom, som ellers står for leveringen av russisk gass til Europa, har imidlertid gått ut med en melding i slutten av desember hvor de mener at den amerikanske gassen vil bli for dyr. Gazprom vil bygge ut videre på Sakhalin og er i samarbeid med Shell om et LNG-anlegg på den russiske Østersjøkysten.

Forsker Ole Gunnar Austvik følger energimarkedene tett, og han viser til at mulighetene for sjøtransport av gass i stedet for gjennom rørledninger gjør at gassmarkedene i verden blir mindre stedbundne og mer integrerte. Det åpner for mer kortsiktige leveranser og kontrakter, og det kan danne seg egne prisleier for gass, som mer løsrives fra oljeprisene. Uroen over klimagassutslippene gjør LNG til et bedre miljømessig alternativ.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter