Henter fram Norne-plan

MIDT I LIVET: Norne har lagt bak seg 20 år ute på feltet, og forberedes nå for nok et par tiår med produksjon av olje og gass. Foto Statoil

 

Etter nærmere fem års tenkepause setter Statoil ny fart på arbeidet med å forlenge livet til Norne-feltet fram mot 2036.

Norne-planen ble lansert første gang i 2013, så lagt i møllposen da oljeprisen falt. Men like før jul sendte Norne-partnerne søknaden til Petroleumstilsynet om å få forlenge driften på Norne til 2036.

Enorme verdier

I november var det 20 år siden de første oljedråpene ble tatt om bord på Norne-skipet. Den gang var planen å stenge feltet i 2014. Men nye funn i nærområdet, i kombinasjon med eksepsjonelt høy utvinningsgrad (rundt 60 prosent), har gjort at Norne fortsatt lever i beste velgående og produserer både olje og gass fra flere reservoar i området.

Norne har gjennom sine første to tiår skapt verdier for 177 milliarder norske kroner, som langt overgår det man forventet ved starten av feltutviklingen i 1994. Over feltets levetid, så langt, er det investert rundt 50 milliarder kroner på Norne, ifølge Statoil.

Skuta er for lengst klarert i teknisk levedyktig stand til å tåle et par tiår til på feltet. Dermed vil arbeid med oppgraderingen av produksjonsanlegget, i forbindelse med forlenget produksjon, foregå ute på feltet 200 kilometer vest av Sandnessjøen.

Norne er en suksesshistorie, og vi synes det er flott å avslutte jubileumsåret med å sende inn søknad om samtykke til forlenget levetid, sier avtroppende produksjonsdirektør for Norne, Kristin Westvik.

Fra årsskiftet overtar dagens produksjonssjef på Norne, Erik Gustav Kirkemo, oppgaven som produksjonsdirektør.

Mer leting

For at Norne skal kunne produsere i to tiår til, må det ikke bare tappes maksimalt ut av de allerede utbygde funnene.

I januar påviste Statoil det betydelige oljefunnet «Cape Vulture» like nord for Norne. Funnet vil trolig bli testet med nok en letebrønn i 2018. Statoil sier funnet er bevis for at nærområdet rundt Norne langt fra er ferdig utforsket.

Et annet vesentlig oljefunn i nærområdet er «Alve Nord», sørvest for Norne, en lisens der Total er operatør.

Total selger mye på norsk sokkel om dagen. Kan det bli aktuelt å kjøpe deres eierandel for å få fart på en utbygging?

Transaksjoner er noe vi ikke kommenterer, og som få vet noe om før en handel eventuelt er i boks, sier informasjonssjef i Statoil, Sverre Kojedal.

Flere mindre steg

Framdriftsplanen på videreutviklingen av Norne ble opprinnelig signalisert tatt i mindre etapper, innenfor eksisterende vedlikeholdskontrakter (V&M), der Aibel i Haugesund har langsiktige avtaler.

Tenker dere fortsatt levetidsforlengelsen i flere små steg?

Strategien ligger fast. Vi vil i størst mulig grad gjøre nødvendige oppgraderinger underveis, og nytte de planlagte revisjonsstansene til arbeid som krever stopp i produksjonen.

Eksisterende V&M-kontrakt vil ligge i basis, men det kan også være aktuelt å nytte «konkurranse-kontrakter», hvis arbeidet får en viss størrelse og omfang. Dette vurderes fra tilfelle til tilfelle, sier Sverre Kojedal, som samtidig antyder at «Norne 2036» ikke vil bli omfattet av en egen plan for utbygging og drift (PUD).

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter