NTS-konsernet bygger supermerd

 

Ilustrasjon Seafarming System AS

MNH-Produksjon AS, som er et datterselskap av Midt-Norsk Havbruk og en del av NTS-konsernet har inngått en kontrakt for bygging av en Aquatraz pilotmerd med Fosen Yard, melder selskapet.

Pilotmerden som nå skal bygges har en omkrets på 160 m og er designet for å benyttes i eksisterende rammefortøyninger ved oppdrettsanleggene. Den første pilotmerden skal leveres fra Fosen Yard i mai 2018. I tillegg inkluderer kontrakten opsjon på bygging av tre pilotmerder med levering i løpet av 2018.

Kontrakten kommer som en følge av at MNH-Produksjon AS fikk tilsagn om fire utviklingstillatelser som ble gitt for å utvikle Aquatraz til en kommersiell merd for oppdrett av laks. Merden er en semilukket stålmerd som er utviklet av seskapet Seafarming System AS som holder til i Stavanger.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter