Jubel i nord

Nina K. Johansen og Kjell Giæver i Petro Arctic. Foto: Petro Arctic

Statoil har som operatør for Johan Castberg-prosjektet tatt endelig investeringsbeslutning for et av verdens største industriprosjekter. Norges nest største oljeutbygging siden oljeeventyret startet for over 50 år siden skal skje i Nord-Norge, skriver Petro Arctic i en pressemelding.

Den nye gullkysten

-Nord-Norge står nå i sentrum for industriutbygging i Norge, og dette er starten på neste kapitel i den moderne historien om verdiskaping i Nord-Norge. Den nye gullkysten i Norge ligger i Finnmark og vi er utrolig stolte i dag, sier Kjell Giæver leder i Petro Arctic.

Johan Castberg feltet ligger nordvest i Barentshavet midt mellom fastlandet og Bjørnøya, utenfor kysten av Hammerfest. Første funnet ble gjort i april 2011, 1250 meter under havbunnen og på ca. 360 meters vanndyp. Feltet består av flere funn som strekker ca. totalt 7 km og inneholder mellom 450 650 millioner fat olje. Feltet har en forventet oppstart i 2022, og vil være i drift i over 30 år.

Flere hundre nye arbeidsplasser

- Dagens beslutning styrker petroleumsklyngene i Nord-Norge, flere hundre nye arbeidsplasser skapes gjennom utbygging og drift av feltet, og ikke minst mange muligheter for våre medlemsbedrifter til leveranser hvert eneste år helt fram til 2050. Vi i Petro Arctic jubler og gratulerer Statoil, ENI og Petoro med godt arbeid og ett lønnsomt prosjekt i Barentshavet, sier en optimistisk direktør i Petro Arctic Kjell Giæver.

Johan Castberg driftes fra Nord-Norge

Statoil har besluttet at driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad med permanent driftstøtte i Hammerfest.

Forsyningsbasen i Hammerfest vil gi en sysselsettingseffekt på rundt 30-45 årsverk, og helikopterbasen rundt 12-15 årsverk.

Driftsorganisasjonen i Harstad og Hammerfest, som vil støtte offshoreorganisasjonen og videreutvikle feltet når det er i produksjon, forventer å gi en sysselsettingseffekt på 40-45 årsverk.

For våre medlemsbedrifter i Nord-Norge er det gledelig at det vil bli stilt krav om at vedlikeholds- og modifikasjonskontraktører som tildeles kontrakt for Johan Castberg er etablert, alternativt må etablerer seg i Nord-Norge.

-En slik satsing fra Statoil er helt i tråd med Petro Arctic`s langvarige arbeid for å skape varige ringvirkninger i Nord- Norge, sier styreleder i Petro Arctic Yngve Vassmyr.

Subsea senter i Hammerfest

Statoil skal utføre en rekke aktiviteter knyttet til subsea og boretjenester i Hammerfest, herunder klargjøring og uttesting av ventiltrær før disse installeres på feltet.

I tillegg til dette vil det også bli lagring og vedlikehold av verktøy og utstyr for installasjon av havbunnsutstyr og boreutstyr.

-En slik subseautbygging og drift av Johan Castberg vil posisjonerer Hammerfest som subsea hovedhub for Barentshavet. Nå ligger alt til rette for at et eget subsea senter kommer på plass i Finnmark, sier prosjektdirektør i Petro Arctic Nina Kivijervi Jonassen.

Norske leveranser

Johan Castberg er den neste store feltutbyggingen på norsk sokkel og for fremtidige leveranser fra en konkurransedyktig norsk leverandørindustri. Norske leveranser spesielt knyttet til selve produksjonsskipet og havbunnsutstyr er avgjørende for arbeidsplasser, verdiskaping og legitimitet for denne næringen sier direktør Kjell Giæver.

Eventyret fortsetter

-Dagen i dag viser at eventyret fortsetter, aktiviteten øker i nord og skaper ringvirkninger i hele Nord- Norge, sier en optimistisk styreleder av Petro Arctic, Yngve Vassmyr.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter