Best i fylket, igjen

LEGGES MERKE TIL: Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea. arkivfoto: Leif Steinholt

LetSea er Nordlands beste vekstbedrift for andre år på rad.

LetSea er nok en gang kåret til «Årets gasellebedrift for Nordland» i en omfattende konkurranse i regi av Dagens Næringsliv.

Kåringen bygger i stor grad på økonomisk utvikling i bedriften, illustrert ved at på fire år har omsetningen gått fra 20 millioner kroner til 323 millioner (2016). Og netto overskudd har gått fra et par millioner til nær 60 millioner kroner i fjor.

I 2016 ble bedriften i tillegg vinner av «Vekst i nord», en kåring for hele Nord-Norge, i regi av revisjonsselskapet PwC.

Svinger mye

Etter to år med rakettpreget vekst, vil inneværende år bli annerledes.

– I 2017 vil vi nok gå tre år tilbake i tid, med hensyn til omsetning, sier daglig leder Kristian Johnsen.

Han indikerer dermed at inneværende år vil gi en omsetning i området rundt hundre millioner kroner.

– Men i 2018 skal vi tilbake opp igjen, sier Johnsen.

Årsaken til de store svingningene er knyttet til sykluser i produksjonen som avgjør når firmaet har fisk å selge.

Firmaet eies av Kapnord Fond i Bodø (50,4 prosent), BioMar (33,3) Ecomarin (14,3), Kristian Johnsen (cirka 2 prosent).

Vil bli ledende

Den eventyrlige veksten, som gjør at firmaet med kontor i Sandnessjøen og operasjoner på Dønna kan kalle seg «Norges største forsøkssenter», er blant annet tildelte forsøkskonsesjoner – i tillegg til betalte forsøksoppdrag fra aktører i havbruksnæringen.

Den uttalte ambisjonen videre er å bli ett av de mest anerkjente internasjonale sentrene for forskning og utvikling innenfor akvakultur.

Flere prosjekter

Her er noen eksempler på forsøk LetSea jobber med:

¤ Forsøk og produksjon av rognkjeks, forsøk med laks i resirkuleringsanlegg på salt- og brakkvann, forsøk med storsmolt, og forsøk med vannkvalitet, foregår alle i landanlegget på Bjørn.

¤ Forsøk med ulike råvarer knyttet til ernæring og fôringsregimer, uttesting av dietter og fôringsforsøk knyttet til fiskehelse og lus, og testing av teknisk utstyr, gjøres på alle sjøstasjoner firmaet opererer på.

¤ Forsøk med vaksiner og avl, sammen med uttesting av ulike smolt-størrelser, gjøres i sjøanlegget på Solfjellsjøen.

Sirkulering

LetSea, og selskapets eiere, har flere ideer som koker i grytene. Et overordnet tema selskapet jobber med, er gjenvinning av avfallsstoffer, som kan bli til både energi og råstoffer til fiskefôr.

Kan man for eksempel drive oppdrett av børstemark og alger, som lever av avfallsstoffer, for igjen å produsere fôr, er eksempel på prosjekter som utredes i samarbeid med Sintef Ocean og fôrselskapet Biomar.

LetSea har sett på om det kan la seg gjøre å bygge et pilotanlegg for biologisk håndtering av avfall på anleggene selskapet driver både på land og sjø i Dønna.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter