Nova Sea slaktet mindre i sommer

Foto: Rune Kr. Ellingsen

Nova Sea hadde lav aktivitet i tredje kvartal, men har likevel kurs mot ny rekordinntjening i år. Tidligere i høst betalte selskapet 150 millioner i ekstra utbytte til eierne.

I perioden juli-september har Nova Sea på Lovund slaktet 9.431 tonn laks, mens de samme periode i fjor slaktet 13.051 tonn, ifølge rapport fra medeier Marine Harvest.

Sto stille

Nedgangen har sammenheng med at slakteriet sto stille i juli for vedlikehold og modifikasjoner. I tillegg ble en lokalitet på Tomma tømt for ILA-smittet fisk.

- Volumene i tredje kvartal er derfor i all hovedsak for to måneder, ifølge daglig leder Odd Strøm.

- Lavere volum i tredje kvartal kompenseres med høyere volum i fjerde kvartal, så for året som helhet er volumene slik de skal være. Ellers har det vært et kvartal med gode sjøtemperaturer og god tilvekst i produksjonen i sjøen, opplyser Strøm.

Kan bli rekord

Ifølge hovedtall fra Marine Harvest, oppnådde Nova Sea en driftsmargin på 2,33 euro per kilo fisk i tredje kvartal, som skulle tilsi et driftsresultat omkring 175 millioner kroner i tredje kvartal. Så langt i år skal dermed Nova Sea ha tjent omkring 750 millioner fra driften, ifølge rapportene fra Marine Harvest. Til sammenligning endte fjoråret med et driftsresultat på 967 millioner.

Tross fallende tendens fra starten av året, men gitt større volum fram i ukene framover mot jul og fortsatt stabilt gode priser, er det ikke utenkelig at 2017 kan bli like bra, eller bedre enn rekordåret 2016 for Nova Sea.

Ekstra utbytte

I vår betalte Nova Sea 500 millioner kroner i aksjeutbytte til eierne for regnskapsåret 2016. I kvartalsrapporten fra Marine Harvest framgår det at Nova Sea har betalt ut ytterligere 150 millioner til eierne i tredje kvartal, som et ekstraordinært utbytte, noe også Odd Strøm bekrefter. 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter