Alle mann i arbeid

OPTIMIST: Ståle Edvardsen, basesjef på Asco. Foto: Morten Hofstad


– Vi går tre meget spennende år i møte, sier basesjef Ståle Edvardsen hos Asco på Horvnes.

Edvardsen sa i januar 2015 til Helgelands Blad: «Aktiviteten i basemiljøet i Sandnessjøen var på sitt laveste i 2014».

– Jeg har fortsatt mine ord i behold, sier Edvardsen nå, basert på erfaringene siste tre år, og det han vet om allerede planlagt aktivitet på sokkelen utenfor Nordland fra nyttår og ut tiåret.

Hos Asco er de for tida 25 ansatte. Perioden med permitteringer ble avsluttet i juni. Noen har også vært utleid til Asco-basen i Hammerfest.

– Vi ser for oss stabil og god aktivitet i årene som kommer, som gir forutsigbarhet – slik vi helst vil ha det, sier Ståle Edvardsen.

Boring starter

I starten av november kommer riggen Transocean Spitsbergen for å starte den omfattende borekampanjen på Aasta Hansteen-feltet vest av Bodø. Åtte produksjonsbrønner og trolig opp til fire letebrønner står på arbeidsprogrammet, en kampanje som kan vare minst ett år, trolig mer. På vei nordover til oppstart på feltet skal riggen komme inn ved Åsvær, og vil ligge på Stifjorden ved Løkta for å laste tungt utstyr fraktet ut med båt fra Horvnes.

Til våren startet båtaktiviteten i forbindelse med utslep, oppankring, og oppkobling av Aasta Hansteen-plattformen på feltet. Og så kommer driftsfasen av feltsenter nummer tre utenfor Nordland, som vil bidra til å løfte den daglige aktiviteten på basen i mange år framover.

Skarv

I disse dager jobber riggen Songa Enabler på Skarv-feltet med å gjenopprette produksjon på to brønner som har vært stengt siden i sommer. Jobben vil vare til nærmere jul.

I februar planlegger AkerBP å få enda en ny rigg inn på Skarv-feltet.

– Vi har leid inn «Deepsea Stavanger». Den skal gjennomføre en jobb som vil pågå i rundt tre måneder, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret i AkerBP til Brønnøysunds Avis. Den økte riggaktiviteten medfører mer helikopteraktivitet i Brønnøysund i tiden framover.

Litt lenger ned i veien kommer Snadd-prosjektet på Skarv, en investering til over ti milliarder kroner, som er planlagt med seks brønner. Slik det ser ut nå vil boringen på Snadd kunne starte rundt 12-18 måneder fram i tid.

Leting

Wintershall skal snart starte letebrønnen «Balderbrå» vest av Bodø med riggen West Phoenix. All båtservice til denne brønnen vil bli tatt fra Kristiansund, mens helikopter vil fly fra Brønnøysund.

Wintershall har relativt omfattende boreplaner utenfor Nordland de to kommende årene, og har signalisert at basetjenester vil bli tatt fra Sandnessjøen i fortsettelsen.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter