Feiret åtte år uten skader

MARKERING: Et knippe av de ansatte på anlegget til Marine Harvest på Hestøya i Herøy markerte gode HMS-resultater. Fra venstre: Sten Storrø, Jon Ingar Tustervatn, Jan Magne Berglund, Truls Larsen, Frode Strømberg, Håvard Bjertnes, Sofie Gustavson, Henry Sortland, Johanne Falch, Øyvind Sjåvik, Einar Roan, Tommy Johansen og Tom Snorre Leirvik. Pressefoto.

«Alle» har målsettinger om HMS, men tallene fra Herøy er det trolig få som kan vise maken til.

Slakterianlegget til Marine Harvest i Herøy, feiret mandag at 140 egne ansatte, og innleide leverandører, har jobbet i åtte år uten en eneste personskade som har forårsaket fravær.

– Jeg kjenner ikke til noen lignende virksomhet som kan måle seg med dette, sier Odd Richard Wiik-Iversen, som er leder for virksomheten.

Da milepælen skulle markeres i Herøy fikk bedriften besøk fra konsernledelsen.

To mill. timer

Bedriftens egne tall viser at de ansatte har jobbet nær to millioner timer uten at noen har pådratt seg skader som har utløst fraværsdager. Dette til tross for at anlegget benytter maskiner med potensiell skadefare, ansatte bruker kniver, det løftes tungt, og statisk belastning kan være et risikomoment.

Skadestatistikken omfatter også leverandører som til stadighet er inne på anlegget for å drive service eller reparasjoner.

– Alle innleide er inkludert i tallene, sier Wiik-Iversen, som sier bedriften registrerer alle uønskede hendelser i et eget system, som brukes til å følge opp med målrettede tiltak. Bedriften har også et heltidsansatt hovedverneombud.

Fest i Herøyhallen

Senere i høst vil Marine Harvest invitere hele kommunen på fest i Herøyhallen, forhåpentligvis uten at det oppstår fraværsskader på dansegulvet, som Wiik-Iversen påpeker.