– Har skapt et nytt Helgeland


Skarv-prosjektet har allerede før feltet kom i drift skapt ringvirkninger for 4,5 milliarder kroner på Helgeland, ifølge Universitetet i Nordland.


Forskerne Jan Terje Henriksen og Jan Oddvar Sørnes ved Universitetet i Nordland leverte i midten av mai sluttrapporten som tar for seg ringvirkninger av Skarv-prosjektet.
En hovedkonklusjon er at prosjektet har gitt en estimert totaleffekt på 4,5 milliarder kroner på Helgeland. Påbegynte og planlagte regionale investeringer i infrastruktur, som en direkte eller indirekte konsekvens av økt oljeaktivitet, summerer forskerne til 3,5 milliarder, hvorav to milliarder i Brønnøysund, og 1,5 milliard i Sandnessjøen. Den resterende milliarden er knyttet til avtaler som BP har tildelt lokale bedrifter på Helgeland, ifølge rapporten.

Valgt strategi
Rapporten slår fast at rundt 400 personer på Helgeland er direkte sysselsatt i petro-næringen. I Brønnøysund jobber 109 personer mot offshore-aktivitet, på flyplassen alene. I tillegg har 180 personer i Brønnøy-regionen jobber i petro-næringen.
I Sandnessjøen har det kommet mer enn 150 nye stillinger i 33 forskjellige bedrifter siden 2007, og forskerne anslår at ytterligere 50-100 jobber er på gang i løpet av 2013.
Forskerne mener BP har brukt en bevisst strategi, som har ført til at de planlagte mål for lokale ringvirkninger er overskredet. Gjennom å definere at lokale ringvirkninger skal maksimeres, kontrakter skal desentraliseres, aktiv leverandørutvikling og lokal innkjøpsfunksjon, koblet med tett kontakt med lokale og regionale myndigheter, offentlig virkemiddelapparat og utdanningsinstitusjoner, har effektene kommet.
Rapporten trekker spesielt fram Helgeland V&M, som består av bedrifter fra Helgeland, innrettet til arbeid med vedlikehold og modifikasjon. Rammekontrakten inngått i 2011 med BP skulle sikre minst 20 millioner kroner i årlig omsetning over en fem års periode. I 2012 blir regnskapet gjort opp med omsetning omkring 130 millioner, etter det Petro Puls forstår.
Nok et eksempel på tilrettelegging er cateringkontrakten på Skarv, som ble vunnet av ESS. ESS fikk beskjed at kontrakten ikke omfattet pendlerkostnader, slik at arbeidskraft i geografisk nærhet til helikoptertrafikken fikk et kostnadsfortrinn. 20 personer ble dermed rekruttert i Brønnøy-regionen til denne kontrakten. Lignende vilkår ble stilt for vaskeritjenestene, og HIAS i Sandnessjøen fikk dette oppdraget.

Evner å utnytte
Økt skipstrafikk og baseutbygging har gitt Alstahaug havnevesen tredoblet omsetning i løpet av fem år. Passasjertrafikken på Sandnessjøen Lufthavn Stokka økte fra 49.000 til 79.000 i perioden 2006-2012. I Brønnøy er økningen samme periode fra 70.000 til 105.000 passasjerer. Den økte trafikken har gitt større belegg på hoteller i regionen.
– Vår studie viser at BP Norge har jobbet på en slik måte at det er skapt et betydelig grunnlag for økt petroleumsrettet aktivitet på Helgeland. Aktivitetsnivået er over det som ble stipulert i konsekvensutredningen for Skarvutbyggingen.
– Det kan synes å være en oppfatning om at det å skape lokale ringvirkninger har en ekstrakostnad. Det er det mulig å skape lokale ringvirkninger, når petroleumsselskaper evner å utnytte den eksisterende strukturen i petroleumssektoren, som er en av flere petroleumsmålsetninger regjeringens Soria Moria II erklæring, skriver forskerne.

Neste fase
Driftsfasen på Skarv ble innledet med gassproduksjon ved inngangen til 2013. I driftsfasen kommer neste steg, som handler om vedlikehold og lagring av subsea-utstyr i Sandnessjøen.
– Nordland Fylkeskommune har uttalt at dette er starten på et industrieventyr som kan skape 300 nye arbeidsplasser. Sannsynligvis som en følge av denne beslutningen, annonserte Statoil i oktober 2012 at subsealager og vedlikehold for Skuld-satellitten og Aasta Hansteen vil legges til Sandnessjøen. Nordland Fylkeskommune har jobbet aktivt sammen med BP Norge for å få en slik subseasatsning på plass i Sandnessjøen. Dette viser kraften i samarbeidskonstellasjoner mellom ulike aktører som vil skape noe, skriver Bodø-forskerne, og viser til at Aker Solutions har etablert seg i det tidligere offshore-anlegget på Strendene i Sandnessjøen.
– Produksjonen på Skarvskipet startet opp nyttårsaften 2012, og med kommende utbygginger utenfor Helgelandskysten kan det trygt slås fast at BP Norges beslutning om å benytte Sandnessjøen og Brønnøysund i forbindelse med Skarvfeltet har skapt et nytt Helgeland, heter det i rapportens hovedkonklusjoner.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter