Anbefalte Aasta Hansteen

Regjeringen anbefaler at Stortinget vedtar utbygging av Aasta Hansteen-feltet og gassrørledningen Polarled.

 

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet, sammen med plan for anlegg og drift for gassrørledningen Polarled og Kristin gasseksportprosjekt ble vedtatt av regjeringen i statsråd fredag 5. april. Regjeringen legger til grunn at samlet investering blir 54 milliarder kroner. Stortinget er ventet å vedta prosjektet før sommerferien.
- Utbyggingene av Aasta Hansteen-feltet og gassrørledningen Polarled åpner opp for en ny gassregion i den nordlige delen av Norskehavet og vil legge til rette for økt leting og flere utbygginger i området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997 og bygges ut på en anslått forekomst av gass og noe kondensat på til sammen 47 milliarder kubikkemter.

Polarled skal transportere gassen fra Aasta Hansteen-feltet og fremtidige feltutbygginger i Norskehavet til gassprosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Prosjektet omfatter også utvidelser på Nyhamna for å ta imot gassen. Kristin gasseksportprosjekt omfatter en tilknytningsrørledning fra Åsgard transportsystem til Polarled.
Driftsorganisasjonen for Aasta Hansteen-feltet vil bli lagt til Harstad, mens forsynings- og helikopterbasen skal ligge i Sandnessjøen og Brønnøysund.
- Jeg har forventninger til at prosjektene vil gi store ringvirkninger for næringslivet i Nord-Norge både i utbyggingsfasen og driftsfasen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
Aasta Hansteen-feltet forventes å starte produksjon i 3. kvartal 2017. Investeringene i Aasta Hansteen-feltet er anslått til 30,1 milliarder kroner, mens investeringene i Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt er anslått til 24,1 milliarder kroner.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter