RWE Dea Norge har valgt utbyggingskonsept for Zidane i Norskehavet

Havbunnsutbygging med tilknytning til Heidrun-plattformen, og gassen skal eksporteres gjennom Polarled. .

 

Hovedmålet med konseptvalget har vært å få til en optimal løsning med hensyn til det tekniske konseptet, HSE og økonomien i prosjektet. Flere forskjellige scenarier har blitt vurdert, og lisensen landet til slutt på en tie-in-løsning til Heidrun-plattformen, med gasseksport gjennom Polarled. Beslutningen innebærer også at lisensen sikter på å levere en Plan for utbygging og drift (PUD) mot slutten av året.

«Dette er et stort steg i riktig retning for RWE Dea Norge mot å bli driftsoperatør», sier Hans-Joachim Polk, administrerende direktør i RWE Dea Norge. «Vi bygger nå opp organisasjonen for å kunne håndtere denne utviklingen. Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som er utført av alle som har jobbet med Zidane-prosjektet i organisasjonen vår, og vi setter stor pris på det konstruktive samarbeidet vi har med partnerne i lisensen», forteller Polk.

Utbyggingsløsningen blir en brønnramme med fire brønner som knyttes opp mot Heidrun. Transport av gassen fra Zidane til Heidrun vil gå gjennom en 15 kilometer lang rørledning. En ny gassprosesserings- og eksportmodul vil bli installert på Heidrun-plattformen, og vann og kondensat vil bli behandlet i de eksisterende fasilitetene på Heidrun.

PL435 Zidane er lokalisert ca. 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 35 kilometer sør for Skarv-feltet i Norskehavet. Lisensen ble tildelt i TFO 2006. Første brønn ble boret i september 2010 og traff gass i en 150 meters kolonne fra Fangst-gruppen. Det andre funnet, på en annen struktur, ble gjort i 2012. Da fant lisensen gass i en 140 meters kolonne, i samme intervall. Den totale størrelsen på funnene er estimert til mellom 14 – 22 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Lisensinnehavere:
RWE Dea Norge (operatør): 40 %
Edison International Norway Branch: 20 %
Maersk Oil Norway AS: 20 %
OMV (Norge) AS: 20 %

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter