Vil ha mer leting rundt Aasta Hansteen

Ola Borten Moe vil ha mer leting nord i Vøringbassenget og vest av Bodø.

 

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen -TFO 2013 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2014.
 
- Det med stor glede jeg i dag utlyser årets konsesjonsrunde for modne områder. Letevirksomheten og tilgang til areal er selve fundamentet for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.  Resultatene fra TFO-rundene viser at ordningen er svært viktig og at den har bidratt med meget store verdier for det norske samfunnet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
 
I TFO 2013 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 6 blokker. Samtlige blokker er i Norskehavet nær Aasta Hansteen. Forvaltningsplanen for Norskehavet er lagt til grunn for utvidelsen.
 
- Det er viktig at industrien i forbindelse med nye utbygginger får anledning til å utforske områdene rundt.  Denne utvidelsen vil sikre at eventuelle tilleggsressurser til Aasta Hansteen kan utnyttes på en tidsriktig og optimal måte, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter