Tørr brønn i Norskehavet

Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 386, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6610/10-1.

 

Brønnen er boret om lag 120 kilometer nordvest for Sandnessjøen og omlag 90 kilometer nordøst for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Båtgruppen) i Helgelandsbassenget, der det tidligere er boret åtte undersøkelsesbrønner i og omkring bassenget. Letemodellen i området er ikke bekreftet.

Brønnen påtraff reservoarbergarter i Båtgruppen med god reservoarkvalitet som forventet, men brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 386. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2988 meter under havflaten, og ble avsluttet i øvre trias ("Grey Beds"). Havdypet er 244 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6610/10-1 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Balderfeltet der ExxonMobil Exploration & Production Norway AS er operatør.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter