Produksjonen er startet

BP HAR STARTET PRODUKSJONEN FRA SKARV-FELTET


BP med partnere har startet  produksjonen fra Skarv-feltet i Norskehavet. Dette er ett av en rekke nye større globale oppstrømsprosjekter som BP setter i produksjon i år. Produksjonen startet 31. desember 2012.
- Oppstarten av Skarv er en viktig milepæl for BP, og tilfører ny produksjon fra et av våre kjerneområder med høyere marginer, sier BPs konsernsjef Bob Dudley.
 
Skarv-feltet ligger ca. 210 kilometer vest for norskekysten på rundt 350-450 meters vanndyp. Feltet ble oppdaget i 1998, og er beregnet å ha brutto utvinnbare ressurser på nesten 100 millioner fat olje og kondensat, og over 42,5 milliarder Sm3 gass.
Feltutbyggingen omfatter et nytt og meget avansert produksjons- og lagerskip som er bygget spesielt for værharde farvann. Det er fem brønnrammer på havbunnen og en 80 kilometer lang 26-tommers gasseksportrørledning som er tilkoplet Gassled transportsystem for eksport til markeder i Europa.  Oljen vil bli fraktet til markedet med tankskip.
 
Produksjonen øker gradvis, og er ventet å nå et snitt på 125 000 fat oljeekvivalenter daglig innen seks måneder. BP sin andel av dette er 30 000 fat daglig. Produksjonen forventes deretter å øke til om lag 165 000 fat daglig i løpet av 2013 og BP sin andel øker til 40 000 fat daglig.
- Skarv vil være et viktig knutepunkt for BP i Norge, og vil bidra vesentlig til vår produksjonsøkning her. Feltet er også en ny og viktig gasskilde for Europa, sier administrerende direktør Rebecca Wiles i BP Norge.
- Utbyggingen av feltet har allerede skapt mange arbeidsplasser og forretningsvirksomhet på Helgeland. Med en forventet levetid på 25 år, vil Skarv fortsatt bli en viktig bidragsyter til lokal forretningsaktivitet.
 
Sammen med fortsatt drift på Ula- og Valhall-feltene, viser dette BPs langsiktige perspektiv for vekst i virksomheten i Norge.
 
Fakta:
Skarv
• BP Norge har eierandel på 23,84 prosent og er operatør. Samarbeidspartnere er: Statoil ASA 36,17 prosent, E.ON E&P Norge AS 28,08 prosent. PGNiG Norge AS 11,92 prosent.
 
Beliggenhet
• Blokk og utvinningstillatelse: PL159, PL212, PL212B & PL262 (delblokker 6507/6 & 6507/5, 6507/3, 6507/2)
• 210 km fra Sandnessjøen der BPs forsyningsbase og støtteenhet er lokalisert
• Helikopterbase i Brønnøysund
 
Skarv olje- og gassfelt
• 1998 Skarv oppdages
• 350-450 m vanndybde
 
Transportløsning
• 80 km lang 26” gass-grenrør til Åsgards transportsystem
• Skytteltankerlasting
• Mulighet til å behandle gass fra tredjeparter
 
Skarv FPSOs tekniske egenskaper
• Fartøyslengde 295 m, bredde 51 m.
• Innkvartering: 100 enkeltlugarer
• 15 forankringsliner
• 13 stigerør
• Produksjonskapasitet olje: 85 000 fat per dag
• Produksjonskapasitet gass: 19 mill. m3/dag (670 mmscf/d)
• Lagringskapasitet: 875 000 fat
• Overstell: 18 000 tonn
• Skrog: 49 000 tonn
• Fortøyningssystem for dreiesylinder: 7000 tonn
• Brønner: 16
• Havbunnsbrønnrammer: 5
 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter