Skal lete i dypet

Seismikkselskapet EMGS har startet et tokt langt vest i Norskehavet.

ANLØP HORVNES: Seismikkbåten Atlantic Guardian ved kai på Horvnes
søndag. Foto: Leif Steinholt 

 

Petro Puls: Morten Hofstad

Lengst vest på den norske kontinentalsokkelen, utenfor av Helgeland, jobber
oljegiganter som Exxon og Chevron med studier av mulige forekomster av olje og gass.
På havdyp rundt et par tusen meter har det foreløpig ikke vært drevet
leteboring etter olje og gass. De interessante berglagene skjuler seg under lag med lavastein, såkalt «basalt». Tradisjonell seismikk, med bruk av
lydbølger, er dårlig egnet til å se gjennom basalt-lagene. Derfor tas nå
hypermoderne teknikk i bruk for å få et sikrere bilde av om det er verdt å
bore på de store havdypene vest av Helgeland.
EMGS-toktet ute på Vørings-platået vest av Helgeland er ventet å vare til
midten av november.

Bruker strøm
Det norske selskapet EMGS har utviklet en ny form for seismikk som benytter
elektrisk strøm og magnetisme. Utstyr som settes ned på havbunnen sender
strømpulser ned i fjellet, og fanger samtidig opp hvorvidt strømmen treffer
olje og gass, eller bare vann.
Fordelen med teknikken er et mer presist bilde av hva som skjuler seg i
fjellet. Ulempen er at elektromagnetisk seismikk bare dekker små områder i
løpet av et tokt, mens vanlig seismikk kan dekke tusenvis av
kvadratkilometer på noen uker.

Myndighetene er spent
Letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet har store forventninger til
hva Exxon og Chevron kan få ut av lisensene langt der ute.
– Dette er områder med en annen geologi, som er veldig spennende. Gjøres det
funn kan det åpne for en ny gassprovins, sa Eriksen til Helgelands Blad ved
en tidligere anledning.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter