Illustrasjonsbilde fra webside NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA anbefaler aksjonærene i NRS om ikke å akseptere tilbudet fra NTS, fremgår det i en børmelding.

"Etter Styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS. Styret har i forbindelse med tilbudet engasjert Arctic Securities AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS som juridisk rådgiver. Styret vil sammen med rådgiverne vurdere alternativer for selskapet og aksjonærene.

Det gjøres også oppmerksom på at enhver aksept av tilbudet fra NTS ASA er ugjenkallelig. Dette innebærer at en aksjonær som aksepterer tilbudet ikke kan trekke aksepten tilbake selv om det skulle komme et bedre tilbud. Aksjonærer som likevel vurderer å akseptere budet anbefales derfor uansett å vente med å ta stilling til dette til siste dag i tilbudsperioden slik at muligheten for å godta et bedre tilbud på et senere tidspunkt opprettholdes".

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter