Foto: Oljedirektoratet

Pressemelding fra Oljedirektoratet

Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 858, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7234/6-1.

Brønnen er boret om lag 160 kilometer sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i østlig del av Barentshavet og 290 kilometer nordøst for Vardø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i karbonatreservoarbergarter fra senkarbon og tidligperm (Ørnformasjonen).

Brønn 7234/6-1 traff på en gasskolonne på totalt 57 meter i Ørnformasjonen, hvorav 26 meter i karbonatbergarter (dolomitt) med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Gass/vannkontakten ble ikke truffet på, men vannprøver er samlet inn. Gassfunnet har høyt innhold av CO2.

Brønnen traff på spor av gass i flere tynne sandsteinslag med vekslende reservoarkvalitet i Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen av trias alder.

I tillegg traff brønnen på 36 meter mektig Realgrunnenundergruppen av jura alder med sandsteinsreservoar uten spor av petroleum.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1.6 og 2.1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.

Funnet ansees ikke å være økonomisk lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med gjenværende prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Havdypet er 247 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter