Skisse av Kvarøy Smolts nye anlegg som skal ligge i Mo i Rana.

Pressemelding

I fjor overtok Kvarøy Fiskeoppdrett alle aksjene i Ranfjord Fiskeprodukter, nå begynner byggingen av helt nytt smoltanlegg.

Det nye selskapet heter Kvarøy smolt og ligger inne på Mo Industripark i Mo i Rana . Industriparken har rikelig tilgang til vann og overskuddsvarme fra den øvrige industrien i byen.

- Det er en synergieffekt som passer Kvarøy-konsernet og Mo Industriparks miljøprofil godt, heter det i en pressemelding fra Kvarøy.

Laksekonsernet sikrer derved hele verdikjeden fra rogn til matfisk.

Totalrenovering

Ny- investeringen vil komme på rundt 125 millioner kroner og består i totalrenovering av to produksjonshaller, nytt energi- og renseanlegg, nytt administrasjonsbygg, samt optimalisering av vannkvalitet i alle produksjonsenheter.

Akva Group er leverandør av de nye stål-karene som rommer ca. 190.000 liter per stykk. De nye karene vil nesten doble oppdrettsvolumet til fisken. Samtlige kar får oksygengjenvinning og CO2-stripping som reduserer vannforbruket, heter det i pressemeldingen.

Det investeres for å kunne produsere opp mot 10 millioner smolt «med mindre fotavtrykk enn dagens produksjon. Mer stabil energitilgang gir bedre forhold for fisken som blir både sprekere og vokser raskere».

Halvert energi-forbruk

I tillegg til at Kvarøy Smolt allerede kjøper varmt vann fra Mo Fjernvarme, skal det nye energianlegget etter planen redusere energiforbruket på anlegget med opptil 50 prosent.

- Vi har heller ikke behov for større vanntilgang med at vi investerer i gjenbruksanlegg. Gjennom et godt samarbeid med Elkem Rana og Mo Industripark kan anlegget utnytte den rest-ressursen som er i kjølevannet fra ovnene til Elkem Rana fullt ut, sier prosjektleder Stig Joar Krogli i meldingen.

Gjenbruk

Gjennom forprosjektet Mo Akvaponi undersøkes det nå om slammet fra smoltproduksjonen kan brukes som næring til å dyrke grønnsaker i stor skala inne på industriparken.

Prosjektgruppen består av Sintef, Mo Industripark, Kvarøy Smolt og BaRe avd. Mo i Rana.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter