Illustrasjonsbilde.

Gjennom tilskuddsordningen som forvaltes gjennom Kystverket for å få mer gods over fra vei til sjø, har Smyril Line Cargo blitt tidelt 36,4 mill for å seile den såkalte Lakseruta som går fra Rørvik/Hitra til kontinentet. Denne ruten blir nå et fast transporttilbud fra 1. oktober i år.

Ambisjonen er å kunne øke regulariteten til to avganger per uke. Nærmere 350.000 tonn fersk fisk og frukt og grønt anslås å kunne flyttes fra vei til sjø i løpet av støtteperioden.

Ruten skal trafikkeres med et Ro-ro-skip som muliggjør lasting og lossing ved at lasten kjører på egne hjul og trekkes av en terminaltraktor.

Det danske selskapet Smyril Line Cargo får tilskudd til drift av et sjøbasert alternativ for fremføring av at fersk fisk fra Midt-Norge til Europa.

‒ Med begrenset tilgang på tilskuddsmidler er vi godt fornøyd med tildelingen, og ser frem til at prosjektet nå kan realiseres, skriver avdelingsleder i Kystverket, Thor Vartdal i en melding.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter