Illustrasjonbilde.

Tirsdag presenterer regjeringen sin nye havbruksstrategi. Innen 2050 er ambisjonen en femdobling av lakseproduksjonen.

- Havbruksnæringen har blitt en viktig næring i Norge og er vår nest største eksportnæring. Med denne strategien ønsker regjeringen å stake ut kursen for de neste 10-15 årene og legge til rette for bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Strategien legger føringer på hvordan vi sammen – næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter – skal løse utfordringene vi står overfor og gripe nye muligheter, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skal næringen fortsette å vokse er det flere utfordringer som må løses. De gjelder særlig fiskehelse og fiskevelferd, klima og miljøpåvirkning, tilgang til bærekraftige fôrressurser og godt og egnet areal. Som verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks er det også helt avgjørende med god adgang til markedene. Havbruksnæringen en kompleks næring å forvalte, med behov for flere faglige avveininger fra ulike sektormyndigheter og med kryssende interesser som skal ivaretas. En effektiv, samordnet og kunnskapsbasert forvaltning er viktig for å underbygge og styrke en bærekraftig vekst. Samtidig må det legges til rette for en enklest mulig forvaltning.

- Vi vil legge til rette for enda mer, bærekraftig produsert mat fra havet og samtidig skape flere lønnsomme, private arbeidsplasser i distrikts- og kyst-Norge, sier Ingebrigtsen.

Les hele dokumentet her


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter