Pressemelding

Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og TotalEnergies har besluttet å bygge ut Lavrans-funnet og Kristin Q-funnet som er en del av Kristin-feltet.

Dette er første fase av Kristin Sør-prosjektet, og i dag leveres plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiministeren. Investeringene i denne første fasen vil være om lag 6,5 milliarder norske kroner.

– Beslutningen om å bygge ut Kristin Sør-området vil gi betydelige verdier til samfunnet og eierne. Vi utnytter ressursene og eksisterende infrastruktur på en god måte, samtidig som vi bidrar til å videreutvikle Norskehavet. Vi har tildelt kontrakter for om lag 2,2 milliarder norske kroner. Dette er oppdrag som vil bidra til å opprettholde arbeidsplasser i Norge, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Produksjonen fra Lavrans og Kristin Q skal knyttes opp mot Kristin-plattformen. Det skal installeres en havbunnsramme på Lavrans, mens på Kristin Q gjenbrukes en allerede installert havbunnsramme. Til sammen er det planlagt å bore fem brønner, fire på Lavrans og én på Kristin Q.

Kristin-feltet ble satt i produksjon i 2005. Teknisk levetid for Kristin-plattformen er beregnet til 2034, med muligheter for ytterligere utvidelse av levetiden til 2042.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter