Illustrasjonsbilde.

Av NTB

Neste år vil etterspørselen etter olje være høyere enn før pandemien, tror Det internasjonale energibyrået IEA.

I sin månedlige gjennomgang av oljemarkedet ser IEA for første gang på neste år i detalj. Etter hvert som vaksineutrullingen fortsetter og den økonomiske aktiviteten nærmer seg normalen i mange land og bransjer, forventer IEA økt etterspørsel etter olje.
– Innen utgangen av 2022 vil etterspørselen ligge høyere enn før pandemien, mener IEA. Byrået påpeker samtidig at oljeprodusentene har kapasitet nok til å takle økningen.
I fjor falt etterspørselen med 8,6 millioner fat per dag da mange land stengte ned samfunnet for å håndtere koronapandemien. IEA venter en oppgang på 5,4 millioner fat per dag i år og ytterligere 3,1 millioner neste år.
Samtidig påpeker byrået at innhentingen vil være ujevnt fordelt mellom land og regioner og mellom ulike deler av økonomien.
– Det ser ikke ut til at den globale luftfarten vil være tilbake til normal kapasitet før de fleste land har oppnådd flokkimmunitet, noe som kanskje ikke skjer før mot slutten av 2022, skriver IEA. Byrået viser til økende smitte i mange mindre utviklede land den siste tiden og sier dette er en påminnelse om at pandemien ikke er over.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter