Foto: Leif Harald Bakkland

Av NTB

Regjeringen åpner opp for oljeleting i 84 nye blokker i det såkalte TFO-området i årets konsesjonsrunde.

Det er foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 84 blokker, hvorav fire i Nordsjøen, ti i Norskehavet og 70 i Barentshavet, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.
– Utlysning og tildeling av areal er viktig for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det bidrar til god ressursforvaltning, skaper store verdier for fellesskapet, og trygger arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).
I denne konsesjonsrunden er søknadsfristen satt til onsdag 8. september.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter