«Sir David Attenbourough» fikk en liten forsmak på snø og is under testing ved Oban. Foto British Antarctic Survey/Will Harv

Leiv Nordstrand

Polarområdene i nord og sør er kommet i fokus på grunn av klimaendringene. Det investeres i nye og avanserte forskningsfartøy.

Norge fikk ”Kronprins Haakon” i 2018. Den nyeste er britiske ”Sir David Attenborough”, som også skal erstatte eldre tonnasje. Prosjektet til 200 mill. pund – 2,4 mrd. kr - ble lansert i 2014 og lyst ut internasjonalt i 2015. Men nasjonale hensyn slo ut, og britene valgte både et engelsk verft som bygger og Rolls-Royce som sentral utstyrsleverandør. Byggherre for fartøyet er Natur- og miljøforskningsrådet NERC, og British Antarctic Survey (BAS) skal drive det.

Verftet Cammell Laird ved elven Mersey i nærheten av Liverpool hadde imidlertid ikke bygd nye båter av en slik størrelse og kompleks karakter på tretti år. Fartøyet ble overlevert seint i høst etter fire års byggetid og betydelige overskridelser, så verftets aksjonærer måtte skyte inn ekstra kapital for å holde arbeidet i gang.

Skipet har fått stor oppmerksomhet i hjemlandet og støtter opp under et land med ærerike polare tradisjoner og i ferd med å forlate EU. ”Sir David Attenborough” bærer navnet til mannen bak de kjente britiske naturprogrammene. Dåpsseremonien ble utført av medlemmer av kongefamilien, og David Attenborough var selv til stede.

Fra Rolls-Royce til Kongsberg

Rolls-Royce Marine kjøpte rundt år 2000 opp en del av den offshorerelaterte industrien på Sunnmøre og Norges eneste større motorfabrikk, Bergen Engines. Ulstein-design UT 851 ble valgt for ”Sir David”. Midtveis i byggingen solgte imidlertid Rolls-Royce virksomheten på Møre til Kongsberg Marine sommeren 2018, men beholdt Bergen Engines, som har levert motorene for dieselelektrisk framdrift. Kongsberg hadde skaffet seg erfaring gjennom ”Kronprins Haakon”. Og etter at gruppen overtok virksomheten fra Rolls-Royce, kom den enda sterkere inn i polarprosjektene. Direktør Einar Vegsund i nåværende Kongsberg skipsdesign kan således fortelle at han har vært involvert i begge de to moderne fartøyene.

Utforming av isgående skrog med helidekk, navigasjonsutstyr og avansert datautstyr med tilhørende miniubåter hører med, dessuten effektiv og energisparende teknologi med skrubber som renser eksosen for svovel og nitrogen. Med de mange sensorer for datainnsamling er det ekstra behov for et stillegående fartøy med minst mulig undervannsstøy og vibrasjon. Annet norsk utstyr, som vinsjer fra Seaonics og livbåter fra Norsafe, er en del av utrustningen.

Krevende testing

Utprøving av fartøyet på sjøen, opplæring av mannskap og testing av vitenskapelig og annet utstyr til det som nærmest er et flytende laboratorium, har siden overleveringen vært sentralt. Meningen er at båten skal operere i nordområdene i vårt sommerhalvår – britene har jo en avdeling i forskerlandsbyen Ny-Ålesund - og i Antarktis i sommertiden der. Planen var at båten i vår skulle til Ulsteinvik for å installere vitenskapelig utstyr og gå nordover for testing i isen, men korona og karantene gjorde at dette måtte avlyses. Båten skal nå være ved verftet til juli og siden i høst gå sørover.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter