Foto: Forsvaret

Onsdag denne uken startet norske og russiske beredskapsstyrker Øvelse Barents, som har blitt gjennomført årlig i mer enn 20 år, med noen få unntak.

Øvelsen er lagt til Ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland der partene skal øve på søk og redning, samt bekjempelse av oljeforurensing. 

– Samarbeidet mellom Russland og Norge om beredskapsressursene innen oljevern og søk og redning i Barentsregionen er meget godt, ikke minst også på tvers av ulike etater mellom og innenfor landegrensene. Det har vært ett vellykket samarbeid og samspill i over 20 år, som nå nærmest har blitt en tradisjon, og det utvikles stadig, sier talsperson i Luftforsvaret, major Stian Roen, til High North News. 

Redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) vil sammen koordinere delen som omfatter søk og redning. Oljeforurensningsdelen koordineres mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

Fra russisk side deltar Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk. Fra norsk side stilles ressurser fra Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet.

Les hele saken fra High North News her


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter