Illustrasjon; Equinor

Av NTB

Petroleumstilsynets gransking av Johan Castberg-problemene har identifisert alvorlige brudd på regelverket, og Equinor er gitt flere pålegg.

Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket utfordringene med byggingen av produksjonsskipet til Equinors Johan Castberg-felt.

Det skjer etter at det i juli 2020 ble offentlig kjent at Equinor hadde oppdaget store problemer med kvaliteten på sveisingen på skipet som er under bygging hos Sembcorp Marine (SCM) i Singapore.

– Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, og vi har nå gitt pålegg til Equinor, opplyser Ptil i en pressemelding tirsdag.

Flere avvik

Tilsynet pålegger Equinor å gjennomgå sine systemer for å identifisere risikoer i kritiske leveranser og oppfølgingen av leverandører i prosjektene sine. Selskapet har fått frist til 1. oktober med å etterkomme påleggene.

Granskingen har avdekket flere avvik. Ptil peker blant annet på at sveisekompetansen og kvalitetskontrollen hos SCM var mangelfull, og mener at Equinor ikke tidlig nok tok tak i disse problemene.

– Flere identifiserte risikoer forble uløste over lengre tid, og for flere av disse økte alvorligheten i prosjektperioden, heter det.

Enormt skadepotensial

Ptil peker også på at Equinor ikke har sikret at SMC har kompetanse til å utføre jobben, og at dette kan utføres på en forsvarlig måte.

Selskapet har i liten grad benyttet kunnskap fra egen og andres virksomhet for å sikre tilstrekkelig bemanning og samlet kompetanse for oppfølging av kontraktøren, slås det fast.

Feilene bekymrer Bellona-leder Frederic Hauge.

– Skadepotensialet er enormt om det skulle oppstå en uønsket hendelse. I Barentshavet vil produksjonsskipet kunne støte på is, polare lavtrykk og tjukk tåke. Det er avgjørende at dette produksjonsskipet kan motstå de belastninger som det vil møte i Barentshavet, sier Hauge.

Tar selvkritikk

Equinor innrømmet i år at de burde ha avdekket feilene på Johan Castberg tidligere.

– Equinor burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere, men skroget ligger fortsatt i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsatt, sa Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor, i en pressemelding i april.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter