Foto: Wintershall Dea

 

Pressemelding

Wintershall Dea har gjort betydelige gass- og oljefunn i Dvalin Nord-prospektet på Haltenbanken i Norskehavet, 270 kilometer nord av Kristiansund. Samlet er funnene på mellom 71 millioner og 157 millioner fat oljeekvivalenter. 

Dvalin Nord ligger bare 12 kilometer nord av Dvalin-feltet og 65 kilometer nord av Maria-feltet, begge operert av Wintershall Dea. Selskapet har begynt å se på mulige utbyggingsløsninger. Funnet i primærmålet inneholder ressurser på melom 33 millioner og 70 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg til ble det oppdaget hydrokarboner i to grunnere, sekundære mål, med et et samlet ressursestimat på mellom 38 millioner og 87 millioner fat oljeekvivalenter.

God muligheter for utbygging

– Funnene er i et område hvor det allerede er mye infrastruktur, og passer godt inn i strategien vår om å investere i leting nær eksisterende felt, noe som gir de beste mulighetene for utbygging, sier Hugo Dijkgraaf, Chief Technology Officer (CTO) og ansvarlig for global leting i konsernledelsen i Wintershall Dea.

– Norge er et strategisk område for Wintershall Dea. Vi vil fortsette å lete og utvikle felt som en del av vekstrategien på norsk sokkel, sier Dijkgraaf.

Brønnen, som ble boret av riggen «Deepsea Aberdeen», fant gass-, kondensat og oljekolonner på 33 meter og 114 meter i Kritt-formasjonene Lysing og Lange. I hovedmålet for brønnen, Garn-formasjonen, ble det funnet en gasskolonne på 85 meter. Lisenspartnerne starter arbeidet med å undersøke utbyggingsløsninger, som for eksempel kan være en tilknytning til Dvalin-feltet.

Kjerneområde

Dvalin Nord er den første av et tobrønns boreprogram for Wintershall Dea på Haltenbanken. «Deepsea Aberdeen» er nå på vei for å bore en avgrensningsbrønn i Bergknapp-funnet fra 2020.

– Med Maria, Dvalin, Bergknapp-funnet og nå Dvalin Nord, har Haltenbanken befestet sin posisjon som et kjerneområde for Wintershall Dea i Norge. Neste skritt blir å utvikle de to funnene til produserende felt. Dvalin Nord bidrar enda sterkere til å styrke vår posisjon i området og mer aktivitet i årene framover, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Wintershall Dea er operatør av Dvalin Nord-funnet i PL 211 med en eierandel på 55%. Partnere er Petoro (35%) og Sval Energi (10%)


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter