Foto: Kjetil Eide, Equinor

Av NTB

Sju selskaper har sendt inn søknader om å få tildelt leteareal i lite utforskede områder på norsk sokkel i den 25. konsesjonsrunden.

Åtte av områdene som er med i runden, er i Barentshavet, mens ett er i Norskehavet. Dette er en såkalt nummerert runde, som skiller seg fra tildelingen av letekonsesjoner i allerede utforskede områder.
– De nummererte rundene er spisset inn mot nøkkelareal i våre minst utforskede, åpnede områder. Leteaktivitet i umodne områder gir staten som grunneier mer kunnskap om ressurspotensialet, sier olje- og energiminister Tina Bru.
De sju selskapene er Norske Shell, Equinor Energy, Idemitsu Petroleum Norge, Ineos E&P Norge, Lundin Norway, OMV og Vår Energi. Departementet vil tildele utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde i løpet av dette halvåret


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter