Marin Helse miljøbilde

Åkerblå Group As kjøper Marin Helse As

Foto: Marin Helse AS

Pressemelding

Åkerblå Group As kjøper resterende 51% av marin Helse AS, melder selskapet.

Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad.

– Dette er en god løsning for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og Marin Helse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Formålet med investeringen i Marin Helse er å bygge et solid regionalt samarbeid mellom selskapene som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi.

– I Åkerblå har vi alltid sett på Marin Helse som en solid og spennende aktør på fiskehelsesiden. De har ofte en annen tilnærming til aktuelle problemstillinger og har utviklet seg innen enkelte fagfelt på en annen måte enn vi har gjort. Vi er særlig opptatt av Marin Helse sin evne til å fokusere på kunnskapsheving blant de som jobber på merdkanten, samt evne til å utvikle systemer og løsninger som bygger opp under fiskevelferd og fiskehelse, legger Sørensen til.

Styrking i Nord-Norge

Åkerblås miljøavdeling i Tromsø, er flyttet under samme tak med Marin Helse i alle byene. I tillegg vil Åkerblås miljø- og fiskehelseaktivitet i Lofoten-Vesterålen samarbeide tettere med Marin Helse innenfor fag og administrasjon.

Åkerblås kontorer i Møre og Romsdal og Trøndelag, samt datterselskapet FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, vil også kunne kapitalisere på samarbeidet med Marin Helse. 

Kay Roger Fjellsøy og Per Anthon Sæter vil fortsette i sine jobber i Marin Helse AS. Partene er enige om å holde de finansielle detaljene i transaksjonen konfidensielle.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter