Mowi miljobilde

1,2 milliarder på Mowi i første kvartal

Foto: Mowi

Pressemelding

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro i første kvartal 2020, sammenlignet med 196 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Det operasjonelle driftsresultatet i første kvartal ble sterkt påvirket av fallende priser som resultat av den omfattende globale nedstengningen i kjølvannet av covid-19. Til tross for at covid-19 har gitt store markeds- og logistikkutfordringer, har driften vært tilnærmet normal, melder selskapet.

- Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å opprettholde produksjonen også fremover og samtidig sikre god HMS. Jeg er ekstremt stolt av alle de nær 15 000 Mowi-ansatte som gjør dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Selv om første kvartal var utfordrende, produserte både Mowi Feed og Mowi Consumer Products rekordhøye volumer for et førstekvartal.

- Å kontrollere hele verdikjeden har vist seg å være svært verdifullt i en krevende periode med økt etterspørsel av videreforedle produkter på bekostning av HoReCa (Hotell, Restaurant og Catering) . Vår nedstrømskapasitet kombinert med våre langsiktige partnere innenfor dagligvare har vært avgjørende viktig for oss, sier Vindheim.

- Vi har begynt å se gjenåpninger i noen land og tegn på økt etterspørsel som resultat av dette. Jeg er trygg på at etterspørselen etter laks vil komme tilbake på før covid-19 nivå etter hvert som verden returnerer til normalen, sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 885 millioner euro (979 millioner euro) i første kvartal 2020. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på  83 119 tonn (104 118) var på linje med kvartalsprognosen. Årsprognose oppdrettsvolumer for 2020 er uendret på 450 000 tonn. Covid-19 påvirket handelsstrømmer, logistikk og distribusjon vesentlig i kvartalet. HoReCa var særlig rammet av tiltakene som ble iverksatt for å hindre spredningen av viruset. Lavere etterspørsel i HoReCa ble delvis oppveid av økt salg innenfor dagligvare.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter