skarv bilde mindre

AkerBP planlegger utbygging av Gråsel-funnet ved Skarv

AkerBP har utsatt de fleste ikke-sanksjonerte prosjektene som følge av koronakrisen og oljeprisfall, men Gråsel-funnet vest av Sandnessjøen er ikke blant disse.

Dette betyr at feltet som inneholder ca 15 millioner fat oljeekvilalenter skal knyttes opp mot Skarv FPSO. Investeringene er beregnet til 1,2 milliarder kroner. Sentralt i selskapet får vi opplyst følgende:
- For Gråsel ser vi at verdi og kontantstrøm blir best mulig bevart med å fortsette modningen i henhold til plan. Vi må likevel vurdere en del risikofaktorer før vi tar investeringsbeslutning (DG3), planlagt i tredje kvartal.
Videre melder selskapet at Aker BP har besluttet et betydelig kutt i porteføljen, og har inntil videre satt alle ikke-sanksjonerte prosjekt på hold. Det primære målet er å sikre og styrke vår finansielle robusthet.
Samtidig videreføres det høye aktivitetsnivået i Skarvområdet med produksjon fra Skarvskipet, ferdigstilling og oppstart av Ærfugl-feltet og modning av funn og prospekt i området rundt Skarv. Disse er i en tidlig fase og modnes videre med begrenset behov for kapital.