Smir

Verdens største avlusningsfartøy til Mowi Nord og Nova Sea

Illustrasjon: Smir Group

Smir Group har inngått kontrakt med Mowi om levering av avlusingsfartøyet «Hydro Patriot» som er 73 meter langt og 16 meter bredt, og blir en av de største avlusningsenhetene i næringen.

Fartøyet blir utrustet med åtte Hydrolicerlinjer av nyeste teknologi og blir også rigget for å utføre andre sentrale oppgaver for oppdretterene. Fartøyet skal hovedsakelig operere for Mowi Region Nord og Nova Sea.

– Vi er veldig opptatt av å ha riktig kapasitet opp mot behovet i våre anlegg. Skånsom og effektiv behandling er da viktig slik at god lusekontroll i alle anlegg overholdes. Det nye fartøyet vil bli et viktig verktøy i dette arbeidet, og vi ser frem til å få «Hydro Patriot» i gang, sier produksjonssjef i Mowi Nord (Sandnessjøen), Roger Pettersen, i en pressemelding.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter