DOF bilde Aasta Hansteen

Ny styreleder i DOF

Foto: Equinor, Roar Lindefjeld/Espen Rønnevik.

Av Leiv Nordstrand

Det børsnoterte selskapet DOF ASA får h.r.advokat Hans Olav Lindal som ny styreformann.

Han kom inn i styret da Frederik Mohn trakk seg i fjor, og erstatter nå Helge Møgster som leder. Juristen Lindal er partner i advokatfirmaet Thommessen og har brei erfaring fra shipping og oljerelatert virksomhet. Han har bak seg en periode som styreleder i Norges Rederiforbund og er nå bl.a. styreleder i tankrederiet Viken Shipping i Bergen.

Som kjent har Møgster-familien sammen med Mohn vært dominerende eier i DOF, som er blant de store norske offshorerederiene. Det har hovedkvarter i Austevoll sør for Bergen, men DOF Subsea ledes fra kontor i Bergen. Ifølge børsmeldingen er skiftet et resultat av at offshore igjen står overfor nye utfordringer. Oljeselskapene ser ut til å kutte sine investeringer etter det nye fallet i oljeprisen. Etter at nedturen siden 2014 var i ferd med å overvinnes, er det igjen snakk om å ha nok oppdrag for flåten til å håndtere finans og andre utgifter.

Omfattende eiervirksomhet

Helge Møgster sier han vil konsentrere seg om å ta seg av familiens eierinteresser, som er omfattende både i offshore, sjømat, havbruk og havfiske. Familien er stor eier i Austevoll Seafood, som igjen kontrollerer Lerøy Seafood Group, og begge disse er som DOF børsnoterte. Austevoll Seafood eier også sammen med SalMars Witzøe halvparten av Pelagia, som lik Lerøy ledes fra Bergen. Selskapet er viktig også for oppdrett fordi det skaffer mel og olje til fiskefôr. I samme gate er Møgster inne pelagisk i Peru. Lerøy og SalMar står også sammen i Scottish Sea Farms.

Med bakgrunn fra havfiskeflåten har Møgster fremdeles også en fot innenfor norsk fiske gjennom rederiet Br. Birkeland. Og da Lerøy kjøpte Norway Seafoods fra Røkke, fikk de ikke bare innpass i hvitfisk, ferskfisk og fryserier nordpå, men overtok også trålerflåten til Havfisk. Dette rederiet styres fra Ålesund, men er i allianse med trålrederier i nord om eierskap i flåten.

Familien Møgster eier også verftet Fitjar Mekaniske Verksted på Stord, som nå bl.a. bygger prosessbåter for havbruk.