ArcticSeafarm landanlegg

Megastort landbasert oppdrettsanlegg etableres på Nesna

Illustrasjon Arctiv Seafarm

Selskapet Arctic Seafarm har gjennom selskapet A.S.L. AS fått konsesjon til å etablere et kjempestort oppdrettsanlegg på land, skriver Rana Blad.

Selskapet har fått konsesjon av Nordland fylkeskommune for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tomta de skal benytte er 60 dekar stor og tilhører Mo Industripark AS. Den ligger innenfor Nesna Industripark i Langsetvågen. Konsesjonen åpner for å ha 15.000 tonn biomasse i anlegget. Dette tilsvarer produksjonsvolumet til 19,2 tradisjonelle oppdrettskonsesjoner i havet.

Planen er å investere hele 600 millioner kroner i anlegget. Dette er totalsummen for etableringen inkludert alt av grunnarbeid. Saltvann som hentes opp på 80 meters dyp, skal strømme gjennom anlegget.

Arctic Seafarm Holding AS: Selskapet bak er A.S.L. AS, som står for Arctic Seafarm Langset. Selskapet eies av A.S. Holding AS, som igjen eies av Vatna Invest AS med en eierandel på 97,8 prosent. Vatna Invest As eies av Bjørn Pedersen. Minoritetsaksjonæren i A.S. Holding AS er Meyer AS, som eies av Carsten Rimer.