funn Wintershall norskehavet

Flere funn i Norskehavet

Kartskisse over Wintershall Dea sitt funn i Norskehavet. Kart: Oljedirektoratet.

Både Wintershall Dea og Aker Bp har truffet med boringen i Norskehavet

Wintershall Dea har funnet olje i Bergknapp-prospektet i lisens 836 S i Norskehavet. Ifølge en melding viser tidlige anslag at funnet kan være på mellom 26 millioner og 97 millioner fat oljeekvivalenter (boe).

Bergknapp-prospektet ligger i nærheten av det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet. Man påtraff en oljekolonne på rundt 60 meter i Garn-formasjonen og en oljekolonne på minst 120 meter i Tilje-formasjoinen, med reservoirkvalitet fra god til dårlig.

Lite funn ved Skarv

Aker BP har gjort et gassfunn på «Nidhogg» ved Skarvfeltet, men er trolig for lite til å forsvare en egen utbygging.

Boringen med riggen Deepsea Nordkapp varte i sju uker, tre uker mer enn planlagt, og ble avlsuttet for over to uker siden.

Oljedirektoratet har bekreftet leteresultatet til mellom 1-2,4 milliarder kubikkmeter gass. Til sammenligning inntil 15 millioner fat, normalt for lite til å forsvare en selvstendig utbygging.

— Rettighetshaverene (Aker BP og Wellesley) vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging, heter det i melding.

I det primære letemålet ble det påvist gass i et 15 meter høyt berglag, med «meget god reservoarkvalitet». I et sekundært mål fant boringen et lag på 25 meter, med «morderat reservoarkvalitet».

Lisens 1008 ligger sør og vest for Skarv-feltet, rett vest av det ikke utbygde gassfunnet Victoria.

¤ Eneste kjente leteprosjekt utenfor Nordland, senere i år i regi av Aker BP, er en brønn i nærheten av Alve, mellom Skarv og Norne, planlagt boret i løpet av sommeren.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter