Konseptvalg for Johan Sverdrup-feltet

Skal elektrifiseres.

Statoil og partnerne i Johan Sverdrup-feltet har besluttet konseptet for den første utbyggingsfasen av feltet. Partnerskapet er enig om et feltsenter bestående av fire installasjoner og kraft fra land. 

Skal levere i minst 50 år

Johan Sverdrup-feltet er blant de største oljefeltene på norsk sokkel og vil på maksimal produksjon stå for 25 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel. Gigantfeltet forventes å starte produksjon sent i 2019. Feltet har en beregnet levetid på 50 år med forventet platåproduksjon på 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Partnerne har valgt kraft fra land for Johan Sverdrup-feltet i første fase, noe som vil redusere de totale CO2-utslippene fra Utsirahøyden med 60-70 prosent. - Dette er historisk. Sist vi tok et konseptvalg på felt med oljeressurser av denne størrelsen var på 1980-tallet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utbygging og produksjon i Norge. 

Etablering av feltsenter  

Feltet vil bygges ut i flere faser. Produksjonskapasitet for første fase er designet til  315.000 fat oljeekvivalenter per dag (Statoil andel ~40 prosent), med en forventet produksjon på mellom 315.000 - 380.000 fat oljeekvivalenter per dag i tidlig fase. Forboring av brønner vil gi en rask produksjonoppbygging.  

Kraft fra land 

Johan Sverdrup vil i første fase forsynes med kraft fra land med omformer på Kårstø som leverer likestrøm til omformer på stigerørsplattformen, og sikrer anslagsvis 80 MW. Som en del av Plan for utbygging og drift, planlagt levert tidlig 2015, vil alternative kraftløsninger for fremtidige faser beskrives. Ett av alternativene er kraft fra land til hele Utsirahøyden basert på oppdaterte beregninger for kraftbehov.