laksa toh

SSB skroter økonomiske prognoser

Arkivfoto

Av NTB

Statistisk sentralbyrå (SSB) skulle torsdag ha lagt fram oppdaterte økonomiske prognoser for Norge. Nå skrotes hele rapporten.

Både den planlagte pressekonferansen og selve publiseringen av prognosene er avlyst.
Årsaken er den stadig økende usikkerheten knyttet til spredningen av koronaviruset og konsekvensene som tiltakene mot spredning av viruset har for økonomien både i Norge og i verden for øvrig.

– Det dokumentet vi hadde, var basert på et verdensbilde som nå har endret seg, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til NTB.
Han forklarer at SSB vanligvis bruker to–tre uker på å utarbeide sine faste kvartalsrapporter om konjunkturtendenser i Norge og verden. Så settes det strek.

– Men nå er det et helt annet bilde som preger økonomien enn for bare to dager siden. Det gjør det vanskelig å gi et presist anslag over den økonomiske utviklingen. Derfor har vi valgt å avlyse, sier Brasch.
Neste rapport om konjunkturtendensene skal etter planen legges fram i juni.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter