leverandørut.havtek

Unikt næringsrettet studietilbud åpnet i Tromsø

Bilde, fra venstre: Trude Indrebø (Halti Næringshage), Ann Cecilie Ursin Hilling (Kunnskapsparken Bodø), Peter Arbo (UiT), Målfrid Baik (NHO Artkis) og Irene Lange Nordahl (Næringshagen Midt-Troms). Foto: Kunnskapsparken Bodø.

Pressemelding

Nylig satte leverandørbedriftene til havnæringene seg på skolebenken for å bli bedre til å drive utviklingsprosjekter.

Studietilbudet Leverandørutvikling for havnæringene, et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogram Havteknologi (LU Havtek) og UiT – Norges arktiske universitet, er fulltegnet med 25 deltakere fra nordnorsk leverandørindustri til de blå næringene.

Fokus på innovasjon

Den første samlingen hadde fokus på innovasjon, strategier for økt konkurransekraft samt designtenking. I tillegg til forelesere fra UiT, var næringslivet sterkt representert gjennom gjesteforelesere fra blant annet JM Hansen, NSK Ship Design, NOFIMA, Nofi Tromsø og Føn Designlab.

- Det var svært gledelig at studietilbudet ble fulltegnet, og flott å få være tilstede og møte deltakerne på åpningsdagen, sier Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø.

Sammen med Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage leder hun leverandørutviklingsprogrammet. LU Havtek, som er finansiert av Equinor, Aker BP og Innovasjon Norge, har som hovedmål å videreutvikle en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Studietilbudet treffer hovedmålet midt i blinken, og vi skal straks gå i gang med en ny utlysning av studietilbudet som vil starte opp i mai/juni, sier Ursin Hilling, som skryter av samarbeidet og leveransen fra UiT.

Faglig ansvarlig for studiet hos UiT, Peter Arbo hadde også en svært positiv opplevelse «første skoledag».

- Vi hadde en meget bra første samling, med en spennende blanding av forelesninger, bedriftspresentasjoner, praktiske øvelser og erfaringsdeling. Deltakerne ga en veldig god tilbakemelding på programmet, og vi ser fram til de neste samlingene og oppfølgingen av de konkrete bedriftsprosjektene.  

Styrket konkurransekraft

Til stede under åpningen var også direktør for NHO Arktis, Målfrid Baik. Hun omtalte studietilbudet som et eksempel til etterfølgelse på hvordan tett samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia bidrar til et studietilbud som styrker deres konkurransekraft gjennom innovasjon og teknologiutvikling. Videre omtalte hun studietilbudet som fremtidsrettet, og som noe som gir grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser.

- Vi gleder oss til å følge studiet som totalt går over fire samlinger, og avsluttes i august inneværende år. For de som skulle være interesserte i å eventuelt delta på runde to av studiet så oppfordrer jeg de til å følge facebooksiden til LU Havtek hvor informasjon vil komme, sier Ursin Hilling.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter