ekstraord.genfor. NTS

NTS vedtok storfusjon med Frøy

Tekst/foto: Andreas Øvergård, Ytringen

Ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA i forrige uke vedtok å fusjonere med Frøy-gruppen. Dette er tredje gang selskapets aksjonærer har vedtatt store saker, og NTS har vokst til å bli et sterkt fullintegrert havbrukskonsern. Den hittil største aksjonæren uttrykte derimot sin skepsis, og stemte blankt, skriver Ytringen.

Fusjonen gjennomføres rent teknisk ved at hylleselskapet Herkules Invest 316 AS overtar Frøy-gruppen. Som vederlag skal det utstedes 46.516.416 nye aksjer i NTS ASA som tilfaller Gåsø Næringsutvikling, som i dag er eneste aksjeeier i Frøy-gruppen. Denne aksjeposten vil utgjøre 39 prosent av aksjene i NTS ASA etter gjennomført fusjon.

Fusjonen omfatter også Gåsø Næringsutviklings aksjepost i Norway Royal Salmon ASA (NRS), som utgjør 16,05 prosent av aksjene i NRS.

Alle eiendeler i selskapene er satt opp mot hverandre for å få fordelingsnøkkelen som gir Gåsø en eierandel på 39 prosent når fusjonen er forventet gjennomført rundt 1. april, etter at den seks uker

lange kreditorfristen fra registrering i foretaksregisteret går ut.

Skeptisk storaksjonær

Nils Martin Williksen har gjennom Williksen Invest AS vært største aksjonær i NTS ASA, og tok ordet før voteringen. – Jeg er tilhenger av lokalt eierskap innen oppdrettsnæringa, denne fusjonen vil føre

til mindre beslutningskraft lokalt, mente han. Williksen stemte blankt under voteringa, dette medførte at vedtaket ble enstemmig da Williksens 14,29 prosents aksjepost ble regnet som ikke representert.

Ny aksjekapital for NTS ASA vil etter fusjonen være 119.272.862 NOK.

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter