havvind. fotoEquinor

Fiskeridirektoratet sier nei til havvind ved Sørøya 

Foto Equinor

NTB

Fiskeridirektoratet er sterkt imot den foreslåtte etableringen av havvindanlegg ved Sørøya i Finnmark. Til grunn legges stor fiskeriaktivitet i området.

Området, som olje- og energidepartementets forslag kalles Sandskallen – Sørøya Nord, blir kategorisert av NVE som et høyaktuelt område for vindkraftutbygging. NVE anser området som velegnet både teknisk og økonomisk, og som et område der det råder få interessemotsetninger.
Fiskeridirektoratet mener imidlertid at det er stor fiskeriaktivitet i området, som vil bli svært skadelidende ved etablering av anlegg for havvind. I tillegg trekker direktoratet fram at området grenser til det marine verneområdet Loppa, og at det ikke er gjort utredning av hvilke konsekvenser havvindutbygging vil ha for verneområdet.
Også olje- og energidepartementets foreslåtte havvindanlegg i området kalt Utsira Nord møter motstand i Fiskeridirektoratet, som anbefaler at området blir justert av hensyn til fiskeriindustri i området.
Direktoratet anbefaler også redusering av området kalt Sørlig Nordsjø 2, der primært av hensyn til tobisfiske.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter