miljobilde.laksefiletering

Hadde 95 ungdommer i sommerjobb

Ilustrasjonsbilde

Knut Sanders, Ytríngen

SinkabergHansen, Salmosea og Moen Marine hadde til sammen 95 ungodmmer i arbeid sist sommer, melder ytringen.no

Disse tre bedriftene har i sommer engasjert 95 ungdommer i alderen 14 - 18 år fra Ytre Namdal. I tillegg til mange ungdommer i alderen 18 - 23 år.

– Det har også i år vært et krevende arbeid å innrullere alle disse i driften, men vi vet at dette er et tiltak som gir avkastning i rekrutteringsarbeidet. Ut fra søknadsmassen, skulle vi gjerne hatt flere i jobb, men erfaringer tilsier at dimensjonen på antallet har vært bra ut fra sommerdriften for de tre selskapene denne sommeren, heter det i et brev fra bedriftene til Vikna kommune.

Bedriftene peker videre på at samarbeid vedrørende «Sommerjobb for ungdom» mellom næringslivet, Nærøy og Vikna kommuner har gitt positiv oppmerksomhet og er en bevisst strategi fra våre bedrifter i arbeidet med rekruttering og langsiktig utvikling av selskapene.

Får støtte

Samlet støtte som skal utbetales til Sinkaberg Hansen AS , Moen Marin Service AS og SalmoSea AS er på 50.000 kroner fra Vikna kommune og 100.000 kroner fra Nærøy kommune.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter