aklung23 1000x528

Sterke 2018-tall fra SinkabergHansen

Foto: Sinkaberghansen

2018 for oppdrettsselskapet med base i Rørvik endte med 440,8 millioner kroner i driftsresultat og en driftsmargin på 18 prosent.

SinkabergHansen hadde i 2018 en omsetning på i overkant av 2,4 milliard kroner, en økning på nærmere 755 millioner kroner i forhold til 2017. En økning som i hovedsak skyldes økt produksjon og en god laksepris.

Egenkapitalen i selskapet er styrket i samme periode, fra 972 millioner kroner til 1,25 milliarder kroner. Gjelden i selskapet har derimot økt fra 372 millioner kroner til 573 millioner kroner.