Norwegian Gannet

«Norwegian Gannet» skal hjelpe algerammede oppdrettere i nord 

Pressemelding

Slaktebåten «Norwegian Gannet» blir satt inn for å redde verdier fra algeeksplosjonen. Skipet er unikt egnet for å raskt tømme merder som rammes.

Oppblomstring av dødelige alger av Chrysochromulina-slekten har skapt store problemer for oppdrettere i Troms og Nordland. Laks for flere hundre millioner kroner har blitt kvalt av algene.

– Dette er en fryktelig vond sak og en tragedie for alle dem som rammes. Her må hele næringen stå sammen og bidra med det de kan. Vi håper og at tror “Norwegian Gannet” kan gjøre en virkelig forskjell, sier sjef i eierselskapet Hav Line, Carl-Erik Arnesen.

Laksen har ingen steder å rømme. Når algene blomstrer opp går det fort, og med tradisjonelle metoder er det en tidkrevende prosess. Båten slakter nå 60 tonn i timen på merdkanten. «Norwegian Gannet» kan komme seg raskt dit oppdretterne ser algene komme, og få fisken ut på noen få timer. Håpet er at vi kan redde verdiene og få fisken til markedet i tide, sier Arnesen.