Sterk vekst for leverandørindustrien

 

Leverandørindustrien omsatte i fjor for 461 milliarder kroner.

Selskapenes omsetning i utlandet økte med 15 prosent. Til sammen sysselsetter de rundt 1.300 selskapene i næringen 162.000 personer i Norge. Det viser to studier fra Rystad Energi om leverandørindustriens regionale aktivitet i Norge og internasjonale omsetning. Rapportene er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet og ble overlevert statssekretær Kåre Fostervold onsdag.

Alle fylker

Rapporten "Aktivitet i den petroleumsrettede leverandørindustrien" viser at leverandørindustrien er representert i samtlige av landets fylker. Stavangerregionen er den som sysselsetter flest innen denne næringen og tilbyr det bredeste spekter av produkter og tjenester. På mange måter fremstår regionen som et speilbilde av hele den petroleumsrettede leverandørindustrien i Norge. Rapporten identifiserer tre sterke teknologiklynger i landet: Kongsberg-regionen (Buskerud, Vestfold, Telemark) med undervannsteknologi, Sørlandet med boreteknologi og Møre med konstruksjon, bygging og utrustning av offshorefartøy. I tillegg har Bergen opparbeidet ekspertise på vedlikehold av undervannssystemer.

- Vi har verdensledende teknologimiljøer som gir kompetansearbeidsplasser i alle landets fylker. Det har vokst fram noen meget sterke klynger, og leverandørindustrien betjener hele verdikjeden. Dermed kommer petroleumsvirksomheten hele landet til gode, sier statssekretær Kåre Fostervold (FrP).

Konkurransedyktig

Samtidig vokser leverandørindustriens internasjonale omsetning. Rapporten "Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper" viser at norske leverandørselskaper i 2012 omsatte for omlag 186 milliarder kroner. Det er en økning på 15 prosent fra 2011.

- Dette er en gledelig utvikling. Et stort og krevende hjemmemarked har bidratt til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri. Internasjonalisering gir økt nasjonal og lokal verdiskaping og sysselsetting i Norge, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Etter norsk sokkel er de viktigste markedene for norsk leverandørindustri Sør-Korea, Storbritannia og Brasil. Rigg og boretjenester har den største omsetningen internasjonalt. Nesten like stor er segmentet topside- og prosessutstyr, etterfulgt av undervannsutstyr og -installasjon. Veksten er ventet å fortsette, men med en noe lavere investeringstakt enn tidligere antatt.